Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

- Hôm 22/02 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 209 và 212 USD/tấn (CFR) tăng nhẹ 1 USD/tấn so với hôm trước.

- Hôm 22/02 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 209 và 212 USD/tấn (CFR) tăng nhẹ 1 USD/tấn so với hôm trước. Mức giá này tương đương quy đổi khoảng 5.200 và 5.269 đồng/kg (gồm thuế nhập khẩu và chi phí làm hàng). Đối với hàng giao tháng 4/5/6/7 năm 2017, chào giá về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 199 và 202 USD/tấn (CFR) tăng 2 USD/tấn so với hôm trước, giá tương đương quy đổi khoảng 4.970 và 5.039 đ/kg. Tương tự đối với các kỳ hạn xa hơn, hàng giao tháng 8/9/10, chào giá nhập khẩu quanh mức 198 USD/tấn về cảng miền Nam và 201 USD/tấn về miền Bắc, tăng 2 USD/tấn.

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 22/02 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

22/02

Tháng 3/2017

Tháng 4-5/2017

209 (+1)

212 (+1)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

22/02

Tháng 4/5/6/7/2017

Tháng 5-9/2017

199 (+2)

202 (+2)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

22/02

Tháng 8/9/10/2017

Tháng 9-12/2017

198 (+2)

201 (+2)

Tin tham khảo