Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

- Hôm 21/02 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 208 và 211 USD/tấn (CFR) giảm nhẹ 1 USD/tấn so với cuối tuần trước.

- Hôm 21/02 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 208 và 211 USD/tấn (CFR) giảm nhẹ 1 USD/tấn so với cuối tuần trước. Mức giá này tương đương quy đổi khoảng 5.177 và 5.246 đồng/kg (gồm thuế nhập khẩu và chi phí làm hàng). Đối với hàng giao tháng 4/5/6/7 năm 2017, chào giá về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 197 và 200 USD/tấn (CFR) không đổi so với cuối tuần trước, giá tương đương quy đổi khoảng 4.924 và 4.993 đ/kg. Đối với các kỳ hạn xa hơn, hàng giao tháng 8/9/10, chào giá nhập khẩu quanh mức 196 USD/tấn về cảng miền Nam và 199 USD/tấn về miền Bắc, ổn định.

USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

21/02

Tháng 3/2017

Tháng 4-5/2017

208

211

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

21/02

Tháng 4/5/6/7/2017

Tháng 5-9/2017

197

200

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

21/02

Tháng 8/9/10/2017

Tháng 9-12/2017

196

199

Tin tham khảo