Thâm hụt nguồn cung cao su toàn cầu trong năm 2018 đạt 57000 tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thâm hụt nguồn cung cao su toàn cầu trong năm 2018 đạt 57000 tấn

Theo báo cáo tháng 12/2018 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 13,960 triệu tấn trong năm 2018, tăng 4,6% so với năm 2017. Tiêu thụ cao su đạt 14,017 triệu tấn trong năm 2018, tăng 5,2% so với năm 2017. Thâm hụt nguồn cung cao su toàn cầu đạt 57.000 tấn.

Phần lớn các quốc gia thành viên ANRPC đều tăng trưởng sản lượng tích cực trong năm 2018 như Thái Lan (9,4%), Indonesia (4,0%), Việt Nam (0,5%), Trung Quốc (4,3%), Campuchia (13,9%) và Philippines (8,7%). Tuy nhiên, xuất khẩu của các nước ANRPC đã giảm 1,4%, đạt 10,280 triệu tấn trong năm 2018, so với mức 10,428 triệu tấn trong năm 2017. Đồng thời, nhập khẩu của các nước thành viên ANRPC tăng 1,3% trong năm 2018, đạt 7,806 triệu tấn.