Thái Thái Lan tăng mạnh, Bangladesh tuyên bố nhập 600 ngàn tấn, chất lượng gạo Xuân Hè được cải thiện
 

Thái Thái Lan tăng mạnh, Bangladesh tuyên bố nhập 600 ngàn tấn, chất lượng gạo Xuân Hè được cải thiện

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí