Thái Lan xuất khẩu 1,74 triệu tấn cao su trong 4 tháng đầu năm 2019
 

Thái Lan xuất khẩu 1,74 triệu tấn cao su trong 4 tháng đầu năm 2019

Theo Cơ quan Hải quan Thái Lan, tháng 4/2019, xuất khẩu cao su của Thái Lan đạt 363,29 nghìn tấn, trị giá 15,93 tỷ Baht (tương đương 498,07 triệu USD), giảm 31,1% về lượng và giảm 34% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.  Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, Thái Lan xuất khẩu 1,74 triệu tấn cao su, trị giá 72,14 tỷ Baht (tương đương 2,26 tỷ USD), giảm 2,8% về lượng và giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, Thái Lan xuất khẩu được 1,12 triệu tấn cao su tự nhiên (mã HS: 4001), giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2018. Lượng cao su tổng hợp (mã HS: 4002) xuất khẩu của Thái Lan đạt 565,22 nghìn tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018.