Thái Lan trợ cấp cho người trồng cao su để giải quyết việc giá giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thái Lan trợ cấp cho người trồng cao su để giải quyết việc giá giảm

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đang có kế hoạch trợ cấp 3.000 Baht/rai (tương đương 92 USD/0,16ha) cho người trồng cao su không khai thác trong 3 tháng với mục tiêu giải quyết việc giá cao su giảm. Hiện có khoảng 24 triệu rai (tương đương 3,8 triệu ha) vườn cây cao su tại Thái Lan với sản lượng khoảng 4 triệu tấn hàng năm, khoảng 100.000 tấn cao su được lưu trữ trong kho dự trữ của Cơ quan Quản lý ngành Cao su Thái Lan, Cơ quan sản xuất điện Thái Lan hiện đang tiến hành các thí nghiệm về cách biến cao su thành năng lượng.