Thái Lan: Thiếu lao động cho ngành chế biến tôm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thái Lan: Thiếu lao động cho ngành chế biến tôm

Jim Gulkin, Giám đốc điều hành của Siam Canadian cho biết, các công ty biến tôm Thái Lan đang phải đối mặt với khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu lao động cho các nhà máy chế biến.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo