Temasek đổi 200 tỷ đồng trái phiếu HAGL thành cổ phiếu HNG

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Temasek đổi 200 tỷ đồng trái phiếu HAGL thành cổ phiếu HNG

Giá cổ phiếu HNG tăng gấp rưỡi kể từ đầu năm đến nay do những thông tin tích cực về giá cao su.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí