Tây Ninh: Nhiều diện tích sắn nhiễm bệnh khảm lá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tây Ninh: Nhiều diện tích sắn nhiễm bệnh khảm lá

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có gần 14.000 ha sắn vụ Đông Xuân 2017-2018 bị nhiễm bệnh khảm lá, chiếm gần 55% diện tích sắn được trồng trên toàn tỉnh; trong đó, diện tích nhiễm bệnh nặng trên 70% có gần 2.000 ha, diện tích nhiễm từ 30-70% có hơn 3.000 ha, diện tích nhiễm bệnh dưới 30% có gần 9.000 ha.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.