Tất bật vào vụ tôm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tất bật vào vụ tôm

Hơn 1 tháng qua, các hộ nuôi tôm trên cát đã, đang khẩn trương huy động nguồn lực đầu tư, cải tạo hạ tầng kỹ thuật chuẩn bị cho một vụ xuống giống mới bắt đầu từ cuối tháng 3.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí