Tập đoàn Việt - Úc với khát vọng Nâng tầm Tôm Việt

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tập đoàn Việt - Úc với khát vọng Nâng tầm Tôm Việt

Thành lập từ năm 2001, với hơn 16 năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản, Tập đoàn Việt - Úc đang là đơn vị dẫn đầu ngành về tôm giống.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo