Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VGR) thoát lỗ, chuyển từ UPCoM lên HOSE
 

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VGR) thoát lỗ, chuyển từ UPCoM lên HOSE

Theo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - CTCP (GVR), Hội đồng quản trị của GVR vừa chốt phương án chuyển sàn từ UPCoM sang Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí