Tại Thái Lan giá tôm thẻ đã giảm liên tục trong quý 3/2016
 

Tại Thái Lan giá tôm thẻ đã giảm liên tục trong quý 3/2016

Trung bình tháng 9/2016 giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg đã giảm 10 baht/kg so với tháng 8/2016 và giảm 19 bdth/kg so với tháng 1/2016

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.