Tại Tây Nam Bộ, nguồn cung thấp, nhu cầu tôm sống tiêu thụ nội địa gia tăng
 

Tại Tây Nam Bộ, nguồn cung thấp, nhu cầu tôm sống tiêu thụ nội địa gia tăng

Tại Bạc Liêu, thương lái mua tôm sú oxy cỡ 20 con/kg ở mức 290.000-310.000 đ/kg (tùy lượng mua).

Tại Tây Nam Bộ, nguồn cung thấp, nhu cầu tôm sống tiêu thụ nội địa gia tăng cho dịp Lễ cuối năm đặc biệt tôm sú sống giá tăng mạnh. Tại Bạc Liêu, thương lái mua tôm sú oxy cỡ 20 con/kg ở mức 290.000-310.000 đ/kg (tùy lượng mua).
Tuy nhiên, giá tôm ướp đá đã giảm so với trung tuần tháng 12. Một số nhà máy giảm thu mua một phần do nghỉ Lễ, một phần do đã mua trong giai đoạn cao điểm thu hoạch và hiện tại giã đông để chế biến. Giá tôm thẻ ướp đá cỡ 80 con/kg và 100 con/kg ở mức 122.000 đ/kg 112.000 đ/kg.