Tại cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), nhu cầu giao hàng cá tra sang thị trường Trung Quốc gia tăng
 

Tại cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), nhu cầu giao hàng cá tra sang thị trường Trung Quốc gia tăng

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.