Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao hỗ trợ nông dân mua phân bón trả chậm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao hỗ trợ nông dân mua phân bón trả chậm

Năm 2017 Công ty cung ứng 4.000 tấn phân bón trị giá hơn 18 tỷ đồng cho nông dân các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hòa Bình… mua phân bón trả chậm.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo