Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao cung ứng gần 20 triệu tấn phân bón cho đồng ruộng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao cung ứng gần 20 triệu tấn phân bón cho đồng ruộng

Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã cung ứng gần 20 triệu tấn phân bón cho nông dân cả nước, góp phần cho những vụ mùa bội thu.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí