Sửa đổi Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo gồm những điểm nào?

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sửa đổi Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo gồm những điểm nào?

Bộ Công Thương hy vọng với 10 điểm thay đổi căn bản tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 109 tạo thuận lợi, thông thoáng, giảm tối đa chi phí gia nhập thị trường của thương nhân.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí