Sri Lanka dự kiến nhập khẩu 100000 tấn gạo từ nước ngoài

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sri Lanka dự kiến nhập khẩu 100000 tấn gạo từ nước ngoài

Ngày 29/06, Bộ trưởng Công nghiệp Sri Lanka Rishad Bathiudeen cho biết chính phủ đã tìm cách mua một lô gạo 100 nghìn tấn từ nước ngoài để đáp ứng sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Sri Lanka đã nhập khẩu 300 nghìn tấn gạo thông qua khu vực tư nhân và chính phủ đã không nhập khẩu. Thiếu gạo do mưa lũ khiến kho dự trữ lúa gạo cũng giảm xuống còn 50 nghìn tấn và trữ lượng gạo cần thiết phải được bù lại. Các nhà máy gạo địa phương cũng phải có trách nhiệm đối với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

http://www.colombopage.com/archive_17A/Jun29_1498740523CH.php

Tin tham khảo