SRC: Dự án di dời nhà máy còn phải chờ quyết định của Bộ Công Thương

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


SRC: Dự án di dời nhà máy còn phải chờ quyết định của Bộ Công Thương

Công ty đã cố gắng đưa vấn đề di dời nhà máy vào cuộc họp ĐHĐCĐ năm nay nhưng do còn nhiều vướng mắc nên chưa thực hiện được. Phấn đấu HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ vào cuối quý II/2017 để phê duyệt dự án.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí