Sơn La tăng diện tích mía nguyên liệu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sơn La tăng diện tích mía nguyên liệu

Theo Cty Cổ phần mía đường Sơn La, niên vụ 2017-2018, diện tích mía nguyên liệu của Cty tiếp tục được mở rộng đến một số xã của các huyện Bắc Yên, Mường La, Thuận Châu, nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu của Cty lên gần 8.000 ha, tăng 1.700 ha so với niên vụ trước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo