Sóc Trăng bệnh dịch tả heo châu Phi lây lan nhanh
 

Sóc Trăng bệnh dịch tả heo châu Phi lây lan nhanh

Bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) tại Sóc Trăng diễn biến phức tạp, số lượng heo nhiễm bệnh chết tăng lên từng ngày. Tỉnh triển đang khai cấp bách các biện pháp bổ sung ngăn chặn, khống chế dịch.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí