Sóc Trăng báo dịch tả heo châu Phi nổ ở trang trại hơn 750 con
 

Sóc Trăng báo dịch tả heo châu Phi nổ ở trang trại hơn 750 con

Sóc Trăng báo cáo dịch tả heo châu Phi (ASF) bùng phát tại thị xã cuối cùng của tỉnh, ghi nhận dịch bệnh xuất hiện ở 11/11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí