Sóc Trăng: Hạn mặn vẫn hoành hành dữ dội
 

Sóc Trăng: Hạn mặn vẫn hoành hành dữ dội

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí