Sơ kết vụ Hè Thu Nam Bộ 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sơ kết vụ Hè Thu Nam Bộ 2017

Theo tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Nam bộ, vụ hè thu năm 2017 toàn vùng Nam bộ gieo sạ 1.729.074ha, giảm 35.458ha, năng suất ước đạt 5,66 tấn/ha, tăng 2,98 tạ/ha và sản lượng trên 9 triệu tấn, tăng hơn 300 nghìn tấn so với hè thu năm 2016

http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/hoi-nghi-so-ket-san-xuat-vu-he-thu-2017-va-trien-khai-ke-hoach-san-xuat-vu-thu-dong-510648

Tin tham khảo