Số đơn hàng tôm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 10/2015
 

Số đơn hàng tôm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 10/2015

Trong 10 tháng đầu năm 2015, FDA đã từ chối 377 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nhiều hơn tổng 331 đơn hàng trong 7 năm 2002-2008.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí