Singapore có thể dễ dàng thay thế nguồn cung gạo của Thái Lan từ các nước khác
 

Singapore có thể dễ dàng thay thế nguồn cung gạo của Thái Lan từ các nước khác

Theo Bộ Thương mại và Công Nghiệp (MTI) của Singapore, về trả lời các câu hỏi của CNA trong các báo cáo gần đây về hạn hán nghiêm trọng tại Thái Lan đã ảnh hưởng sản xuất gạo ở quốc gia này, Bộ này cho rằng nhập khẩu gạo Thái của Singapore có thể dễ dàng đáp ứng bởi các nguồn thay thế khác.

Ở Singapore “Danh số bán hàng cho gạo Thái đã giảm còn khoảng 75% so với 90% trong 10 năm trước. Đồng thời, chúng tôi thấy sự phổ biến của gạo Việt Nam khi chiếm khoảng 15% danh số bán gạo của chúng tôi hiện nay”, phát ngôn viên của Bộ Thương mại nói thêm.

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-s-imports-of-thai-rice-easily-met-by-alternative-11887182