Siết chặt kiểm soát chất lượng cá tra đi Mỹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Siết chặt kiểm soát chất lượng cá tra đi Mỹ

Từ ngày 1/9/2017, siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm cá tra đi Mỹ ở tất cả các khâu nuôi, vận chuyển, giết mổ/chế biến, xuất khẩu.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí