Seaprodex lãi ròng hơn 70 tỷ đồng trong quý I

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Seaprodex lãi ròng hơn 70 tỷ đồng trong quý I

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Seaprodex (SEA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017. Theo đó, trong kỳ, SEA đạt doanh thu 386,56 tỷ đồng; lãi sau thuế 71,27 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thu về cho công ty mẹ là 68,99 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2017, tổng tài sản của SEA đạt 2.511,7 tỷ đồng; trong đó, các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm tới 53,4%, đạt 1.342,48 tỷ đồng (chủ yếu là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết). Vốn chủ sở hữu SEA ghi nhận là 1.941,8 tỷ đồng, đáng chú ý, trong đó có gần 576 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Từ năm 2017, SEA mới bắt đầu lập báo cáo hợp nhất. Năm 2016, theo báo cáo tài chính tổng hợp, SEA đạt tổng doanh thu 1.613,65 tỷ đồng, tăng trưởng 20,58% so với 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 51,41 tỷ đồng, tăng 14,14%.

Đến thời điểm hiện tại SEA vẫn chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Vasep

Tin tham khảo