SBT dự kiến mua 15% vốn điều lệ làm cổ phiếu quỹ
 

SBT dự kiến mua 15% vốn điều lệ làm cổ phiếu quỹ

SBT sẽ mua cổ phiếu quỹ với giá không vượt 30.000 đồng/cổ phiếu. Tính ra, SBT ước dành tối đa 2506 tỉ đồng để mua cổ phiếu quỹ.

Từ 18/4/2018-17/5/2018, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar) (SBT) sẽ bắt đầu mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ bằng nguồn vốn thặng dư, theo phương thức khớp lệnh thị trường. SBT dự tính sẽ mua tối đa 83,5 triệu cổ phiếu, tương đương 15% số cổ phần lưu hành, với giá không vượt 30.000 đồng/cổ phiếu. Tính ra, SBT ước dành tối đa 2506 tỉ đồng để mua cổ phiếu quỹ. Công ty chứng khoán MB sẽ là đại lý giao dịch đợt mua lại cổ phiếu quỹ này.

SBT thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ, như một cam kết của lãnh đạo SBT. Ngoài ra, đây cũng là động thái trấn an tâm lý, nhằm giúp nhà đầu tư thêm tin tưởng, lạc quan vào triển vọng doanh nghiệp.

Trong báo cáo vào quý I vừa qua, Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) từng khuyến nghị mua cổ phiếu SBT với giá dự phóng là 30.000 đồng/cổ phiếu. Cơ sở để FPTS đưa ra khuyến nghị này là vì SBT giờ đây đã nâng công suất thiết kế toàn hệ thống lên 48.600 tấn mía/ngày,nghĩa là đứng đầu quy mô toàn ngành mía đường Việt Nam. SBT cũng  đang có những chuyển biến lớn về năng lực sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất bằng cơ giới hóa, tăng mạnh công suất luyện đường thô. Ngoài ra, Công ty đang mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.. Lợi nhuận trước thuế từ 2018 đến 2022 ước tăng trưởng 30%/ năm.

Về kinh doanh, theo thông tin Công ty, SBT đang đi đúng lộ trình kế hoạch đại hội cổ đông đề ra, với doanh thu hòan thành 87% kế hoạch năm còn lợi nhuận đạt 71%. Trong dài hạn, SBT dự kiến sản lượng tiêu thụ đến năm 2020 là 1,1 triệu tấn đường. SBT sẽ đẩy mạnh bán lẻ, bán hàng cho khách hàng tiêu dùng và cả xuất khẩu.

NCĐT