Sáu tháng đầu năm 2018, xuất khẩu điều tăng 17% lượng và giá trị
 

Sáu tháng đầu năm 2018, xuất khẩu điều tăng 17% lượng và giá trị

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong tháng 6/2018, xuất khẩu điều nhân ước đạt 33 nghìn tấn với giá trị 300 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu điều nhân 6 tháng đầu năm ước đạt 176 nghìn tấn, với giá trị 1,41 tỷ USD, tăng 17% cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí