Sau khi gần như tạm ngưng nhập khẩu Ure trong tháng 7-8/2019, Việt Nam ước tính tăng nhập khẩu trong tháng 9/2019
 

Sau khi gần như tạm ngưng nhập khẩu Ure trong tháng 7-8/2019, Việt Nam ước tính tăng nhập khẩu trong tháng 9/2019

So sánh lượng Ure nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2019 và 2018, tấn

Sau khi gần như tạm ngưng nhập khẩu Ure trong tháng 7-8/2019, Việt Nam ước tính tăng nhập khẩu trong tháng 9/2019. Trong quý 3/2019, nhập khẩu Ure của Việt Nam giảm mạnh gần 90% so với cùng kỳ 2018.

 Nguồn: TCHQ, tháng 9/2019: ước tính