Sau 11 tháng, thâm hụt nguồn cung cao su toàn cầu đạt 36000 tấn
 

Sau 11 tháng, thâm hụt nguồn cung cao su toàn cầu đạt 36000 tấn

Theo báo cáo tháng 11/2018 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 13,952 triệu tấn trong năm 2018, tăng 4,5% so với năm 2017, tăng 0,29% so với mức dự báo của tháng 10. Tiêu thụ cao su dự kiến sẽ đạt 14,017 triệu tấn trong năm 2018, tăng 5,2% so với năm 2017, giảm 0,11% so với mức dự báo của tháng 10.

Tính chung 11 tháng năm 2018, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 12,816 triệu tấn, tăng 5,4%, trong khi nhu cầu tiêu thụ đạt 12,852 triệu tấn tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017.

Mặc dù tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2017, tuy nhiên một số quốc gia thành viên ANRPC trong giai đoạn này đã trải qua sự sụt giảm sản lượng như Việt Nam (0,5%), Malaysia (18,7%), Ấn Độ ( 9,1%) và Sri Lanka (2,9%). Tuy nhiên, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc và Campuchia đã tăng sản lượng lần lượt là 12,3%, 4,3%, 3,3% và 13,9%.

Về mặt tiêu thụ, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định, lần lượt đạt 4,8% và 13,6% trong giai đoạn này, mặc dù hoạt động sản xuất và bán ô tô bị chậm lại ở Trung Quốc.