Sắp IPO gần 63% vốn của Cao su Đắk Lắk với giá khởi điểm 12600 đồng/cổ phiếu
 

Sắp IPO gần 63% vốn của Cao su Đắk Lắk với giá khởi điểm 12600 đồng/cổ phiếu

Dakruco là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk thực hiện cổ phần hóa. 97.575.500 cổ phiếu của Dakruco sẽ được bán đấu giá vào sáng ngày 31/07/2018 với giá khởi điểm 12.600 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo mời các tổ chức đăng ký làm đại lý đấu giá bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk - Dakruco.
Theo đó, Dakruco là doanh nghiệp nhà nước, thuộc tỉnh Đắk Lắk, có vốn điều lệ 1.558 tỷ đồng, với ngành nghề kinh doanh chính là trồng cây cao su, chế biến cao su, trồng rừng và chăm sóc rừng, tròng các loại cây nông nghiệp khác và chăn nuôi đại gia súc; mua bán mủ cao su, nông sản và sản phẩm chăn nuôi; mua bán vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến cao su.
Số lượng cổ phần bán đấu giá là 97.575.500 cổ phần, bằng 62,62% số cổ phần đang lưu hành của Cao su Đắk Lắk, tương đương 62,62% vốn điều lệ của công ty này. Giá khởi điểm 12.600 đồng/cổ phiếu.
Thời gian đấu giá dự kiến là sáng ngày 31/07/2018.
Được biết, năm 2017, Dakruco đạt tổng doanh thu 706,3 tỷ đồng trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh cao su 381,3 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,85 triệu USD; lợi nhuận trước thuế đạt 234,2 tỷ đồng.
Năm 2018, Dakruco đặt kế hoạch xuất khẩu 8,48 triệu USD, đồng thời sẽ tập trung thoái vốn tại các dự án đầu tư không hiệu quả và có tiềm ẩn rủi ro cao; bán bớt phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần mà Dakruco nắm giữ cổ phần chi phối khi có chủ trương của chủ sở hữu (tỉnh Đắk Lắk).  

BizLive 

Tin tham khảo