Sắp IPO gần 63% vốn của Cao su Đắk Lắk với giá khởi điểm 12600 đồng/cổ phiếu
 

Sắp IPO gần 63% vốn của Cao su Đắk Lắk với giá khởi điểm 12600 đồng/cổ phiếu

Dakruco là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk thực hiện cổ phần hóa. 97.575.500 cổ phiếu của Dakruco sẽ được bán đấu giá vào sáng ngày 31/07/2018 với giá khởi điểm 12.600 đồng/cổ phiếu.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.