Sang đến tuần này, lượng heo giao sang Trung Quốc cũng không được nhiều, do phía Trung Quốc kiểm soát chặt

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sang đến tuần này, lượng heo giao sang Trung Quốc cũng không được nhiều, do phía Trung Quốc kiểm soát chặt

Sang đến tuần này, lượng heo giao sang Trung Quốc không được nhiều, do phía Trung Quốc kiểm soát chặt. Tại Cao Bằng, vào ngày cuối tuần heo đi được qua 2 cửa khẩu Tà Lùng và Hạ Lang, với lượng khoảng 50-60 xe. Tại Bắc Phong Sinh (Móng Cái) và Ba Sơn (Lạng Sơn), heo cũng đi lai rai khoảng 5-6 xe/cửa khẩu.  Giá heo tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc được cao nhất 24.000 đồng/kg.

Ngoài đóng đi các cửa khẩu biên giới phía Bắc rồi đi trực tiếp sang Trung Quốc thì hiện nay một số thương nhân còn đóng heo từ miền Bắc qua cửa khẩu Sa Trang (tỉnh Điện Biên), qua tỉnh Phongsaly của Lào rồi sang Trung Quốc hoặc qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), qua tỉnh Salavan của Lào rồi sang Trung Quốc. Lượng đi qua mỗi cửa khẩu này được tầm 5-6 xe/ngày.