Sang đến tuần này, lượng heo giao sang Trung Quốc cũng không được nhiều, do phía Trung Quốc kiểm soát chặt

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sang đến tuần này, lượng heo giao sang Trung Quốc cũng không được nhiều, do phía Trung Quốc kiểm soát chặt

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.