Sản xuất gần 128000 tấn phân bón
 

Sản xuất gần 128000 tấn phân bón

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 30 cơ sở sản xuất phân bón, trong đó có 21 cơ sở sản xuất phân bón vô cơ.

Một số doanh nghiệp đã tích cực đầu tư, phát triển nhiều dòng phân bón mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới, phù hợp với yêu cầu sử dụng. 5 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp sản xuất được gần 128.000 tấn phân bón, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Thông qua hệ thống gần 1.000 đại lý phân phối và các đơn vị, đoàn thể tham gia cung ứng phân bón, lượng và chủng loại phân bón này đã đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc cây trồng trên địa bàn tỉnh. Một số doanh nghiệp lớn, như: Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, Công ty CP Thiên Nông Thanh Hóa, Công ty TNHH liên doanh phân bón Hữu Nghị... đang tiếp tục đầu tư xây dựng thương hiệu, xúc tiến việc mở rộng hệ thống phân phối, cung ứng phân bón ra nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Tuy nhiên, sản xuất phân bón là loại hình sản xuất có điều kiện. Do đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường công tác giám sát chất lượng phân bón của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng.

Báo Thanh Hóa

Tin tham khảo