Sản xuất cao su tự nhiên tại Ấn Độ giảm 16% trong tháng 2/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản xuất cao su tự nhiên tại Ấn Độ giảm 16% trong tháng 2/2018

Sản xuất cao su tự nhiên tại Ấn Độ giảm 16% trong tháng 2/2018. Trong bối cảnh đó, ngành sản xuất lốp xe nước này, sử dụng tới 70% sản lượng cao su tự nhiên, kêu gọi chính phủ nới lỏng các chính sách hạn chế nhập khẩu.

Dữ liệu của Hội đồng Cao su Ấn Độ cho thấy sản xuất cao su tự nhiên Ấn Độ tháng 2/2018 đạt 52.000 tấn, so với mức sản lượng 62.000 tấn trong cùng kỳ năm 2017. Tiêu dùng cao su tự nhiên tại Ấn Độ đã vượt 1 triệu tấn (1.003.060 tấn) trong 11 tháng đầu năm tài khóa 2017-18, lần đầu tiên trong lịch sử. Trong cùng kỳ, sản xuất cao su tự nhiên nội địa chỉ đạt 640.000 tấn, khiến thâm hụt cao su tự nhiên tại Ấn Độ lên tới 360.000 tấn. Ngành sản xuất lốp xe cho biết giai đoạn sản xuất cao su thấp điểm đã bắt đầu, và kéo dài tới tận tháng 9 và gây nhiều khó khăn cho ngành này.