Sắn và sản phẩm sắn xuất khẩu sang Nhật Bản tăng rất mạnh
 

Sắn và sản phẩm sắn xuất khẩu sang Nhật Bản tăng rất mạnh

Trong khi xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn sang các thị trường sụt giảm mạnh thì riêng thị trường Nhật Bản đạt mức tăng trưởng rất mạnh 379,4% về lượng và tăng 263,8% về trị giá so với cùng kỳ.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.