Sản lượng tôm Việt Nam được dự báo sẽ vượt qua Ấn Độ và Indonesia trong năm 2020
 

Sản lượng tôm Việt Nam được dự báo sẽ vượt qua Ấn Độ và Indonesia trong năm 2020

Tại Hội nghị GOAL 9/2018, dự báo sản lượng tôm toàn cầu đến năm 2020 sẽ đạt 5 triệu tấn nếu ngành này đạt mức tăng trưởng 18% như dự báo. Trong đó, sản lượng tôm của Ecuador, Indonesia và Việt Nam dự kiến ​​đạt 570.000 tấn, 600.000 tấn và 700.000 tấn trong năm 2020, sản lượng tôm Việt Nam sẽ vượt qua Ấn Độ và Indonesia. Còn trong năm 2018, sản lượng của Ecuador, Indonesia và Việt Nam sẽ đạt gần 500.000 tấn, 550.000 tấn và 600.000 tấn; với Ấn Độ chỉ dưới 600.000 tấn. Đối với Trung Quốc, do chịu tác động của virus SHIV dự báo sản lượng tôm nước này sẽ giảm trong năm 2018 xuống còn 512.000 tấn.

Như vậy, GOAL 9/2018 dự báo sản lượng tôm của Việt Nam trong năm 2018 tương ứng với sản lượng 600 nghìn tấn năm 2017.

Dự báo sản lượng tôm của Việt Nam, nghìn tấn

Năm

Nguồn

Tôm sú

Tôm thẻ

Tổng

2017

GOAL 10/2017

 

 

600

AgroMonitor

255

400

655

2018

GOAL 9/2018

 

 

600

AgroMonitor

260

395

655

2020

GOAL 9/2018

 

 

700

Ghi chú: Dự báo của AgroMonitor được điều chỉnh dựa trên số liệu thống kê từ Bộ NN&PTNT; Tổng cục Thủy sản