Sản lượng nuôi trồng thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 865 ngàn tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản lượng nuôi trồng thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 865 ngàn tấn

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 4 năm 2017 ước đạt 295 ngàn tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 865 ngàn tấn tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí