Sản lượng mía đường Brazil giảm nhẹ so với mùa vụ trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản lượng mía đường Brazil giảm nhẹ so với mùa vụ trước

Theo Báo cáo USDA ra ngày 19/04/2017, Chuyên gia Nông nghiệp Sergio Barros cho biết ước tính sản lượng mía mùa vụ 2017 – 2018 của Brazil là 645 triệu tấn mía giảm 1% so với mùa vụ trước do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết thất thường ở một số vùng trồng mía. Khoảng 48 % diện tích cây trồng nên chuyển sang trồng mía đường, do sự thâm hụt lượng đường dự kiến trên thị trường thế giới. Tổng lượng đường xuất khẩu dự kiến sẽ tăng thêm 5%  đạt 29.07 triệu tấn, giá trị thô.

Link: https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Sugar%20Annual_Sao%20Paulo%20ATO_Brazil_4-19-2017.pdf

 

Tin tham khảo