Sản lượng gạo Thái Lan dự báo tăng vì dân trồng mía chuyển qua trồng lúa
 

Sản lượng gạo Thái Lan dự báo tăng vì dân trồng mía chuyển qua trồng lúa

Nhờ thời tiết thuận lợi và giá tại chân ruộng hấp dẫn, sản lượng gạo của Thái Lan trong niên vụ 2018 – 2019 dự báo tăng 4% lên 21,2 triệu tấn, theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí