Sản lượng gạo Bangladesh ghi nhận kỉ lục mới trong năm 2018
 

Sản lượng gạo Bangladesh ghi nhận kỉ lục mới trong năm 2018

2018 đánh dấu một năm kỉ lục đối với sản xuất và xuất khẩu gạo Bangladesh, Bộ Nông nghiệp quốc gia này cho biết.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí