Sản lượng Điều nhân xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 4/2020 đạt gần 44 nghìn tấn, tăng nhẹ so với tháng trước cũng như cùng kỳ năm 2019( nghìn tấn)
 

Sản lượng Điều nhân xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 4/2020 đạt gần 44 nghìn tấn, tăng nhẹ so với tháng trước cũng như cùng kỳ năm 2019( nghìn tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí