Sản lượng cao su tự nhiên tại Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm
 

Sản lượng cao su tự nhiên tại Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm

Do mưa lớn và giá thấp, sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ đã giảm 7,5% trong giai đoạn 2018 - 2019, ngay cả khi mức tiêu thụ tăng 9% so với năm trước.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.