Sản lượng cao su tự nhiên tại Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm
 

Sản lượng cao su tự nhiên tại Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm

Do mưa lớn và giá thấp, sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ đã giảm 7,5% trong giai đoạn 2018 - 2019, ngay cả khi mức tiêu thụ tăng 9% so với năm 2018.

Với 642.000 tấn, sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ ghi nhận mức thấp thứ 2 trong thời gian gần đây sau mức thấp kỉ lục vào năm 2015 - 2016 (562.000 tấn), theo dữ liệu tạm thời của Hội đồng Cao su Ấn Độ.

Do thâm hụt nguồn cung lớn, nhập khẩu cao su đã tăng 24% lên mức cao mới 582.351 tấn.