Sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 10/2017 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 10/2017 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016

Theo Vụ Thống kê Malaysia, sản lượng cao su tự nhiên của nước này trong tháng 10/2017 tăng 14.931 tấn (28,5%) so với tháng 9/2017 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016, lên 67.403 tấn.

Xuất khẩu cao su của Malaysia trong tháng 10/2017 tăng 4,5% so với tháng 9/2017, lên 47.162 tấn. 5 thị trường xuất khẩu chính của Malaysia là Trung Quốc, Đức, Mỹ, Iran và Hàn Quốc.

Tiêu thụ cao su tại Malaysia trong tháng 10/2017 là 42.753 tấn, tăng 2.092 tấn (5,2%) so với tháng trước. Trong khi đó, dự trữ cao su của nước này tăng 12.564 tấn (6,5%) so với tháng 9 và tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2016, lên 206.593 tấn.