Sản lượng cao su tự nhiên của ANRPC trong năm 2016 giảm 2,7% so với năm 2015

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản lượng cao su tự nhiên của ANRPC trong năm 2016 giảm 2,7% so với năm 2015

ANRPC cho biết, sản lượng cao su tự nhiên trong năm trong năm 2016 của các nước thành viên đã giảm 2,7% so với năm 2015 (11,042 triệu tấn), đạt 10,746 triệu tấn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí