Sản lượng cao su tự nhiên của ANRPC trong năm 2016 giảm 2,7% so với năm 2015

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản lượng cao su tự nhiên của ANRPC trong năm 2016 giảm 2,7% so với năm 2015

ANRPC cho biết, sản lượng cao su tự nhiên trong năm trong năm 2016 của các nước thành viên đã giảm 2,7% so với năm 2015 (11,042 triệu tấn), đạt 10,746 triệu tấn.

ANRPC cho biết, sản lượng cao su tự nhiên trong năm trong năm 2016 của các nước thành viên đã giảm 2,7% so với năm 2015 (11,042 triệu tấn), đạt 10,746 triệu tấn. Nguyên nhân là do lũ lụt tại miền Nam Thái Lan và phần lớn các nước thành viên bước vào nghỉ đông sớm.

Trong khi sản lượng cao su tăng ở Indonesia (0,4%), Việt Nam (1,5%), Ấn Độ (7,8%) và Campuchia (17,3%) trong năm 2016, thì Thái Lan (-6,5%), Trung Quốc (-2,5%) , Malaysia (-10.0%), Philippines (-0,4%) và Sri Lanka (-10,3%) lại giảm.

ANRPC dự kiến sản lượng ​​sẽ tăng 4,4%, lên 11,222 triệu tấn trong năm 2017, với diện tích khai thác tăng lên mức 9,116 triệu ha. Sản lượng của nhiều quốc gia thành viên dự kiến ​​sẽ tăng mạnh: Thái Lan (4,7%), Việt Nam (6,7%), Trung Quốc (8,5%), Malaysia (4,5%), Ấn Độ (4,8%), Campuchia (37,2%), Philippines (7,8%) và Sri Lanka (6,9%). Indonesia là nước duy nhất dự báo sản lượng cao su tự nhiên giảm từ ​​3,158 triệu tấn trong năm 2016, xuống còn 3,150 triệu tấn trong năm 2017.