Sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ trong tháng 5/2017 tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ trong tháng 5/2017 tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016

Hội đồng cao su Ấn Độ cho biết sản lượng cao su tự nhiên của nước này trong tháng 5/2017 tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016 nhờ chính sách tăng sản lượng và năng suất cao su.

Trong tháng 5/2017, Ấn Độ sản xuất khoảng 50.000 tấn cao su, so với mức 46.000 tấn cao su trong cùng kỳ năm 2016. Trong 2 tháng đầu năm tài khóa 2017/18, sản lượng cao su Ấn Độ đạt 98.000 tấn, so với mức 85.000 tấn trong cùng kỳ năm 2016, tương đương mức tăng 15,3%. Với động lực tăng trưởng này, Hội đồng cao su Ấn Độ dự đoán sản lượng cao su tự nhiên sẽ đạt 800.000 tấn trong năm tài khóa 2017/18.