Sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ giảm khiến việc nhập khẩu sẽ tăng trở lại
 

Sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ giảm khiến việc nhập khẩu sẽ tăng trở lại

Mùa mưa tại Ấn Độ đang tác động tới sản lượng cao su giai đoạn tháng 5 – 6 tại Kerala, do hoạt động cạo mủ phải tạm ngừng. Tuy nhiên, sản xuất cao su tự nhiên Ấn Độ từ ngày 1/6 tại vành đai sản xuất cao su lớn của nước này rất thấp, do mưa lớn và nông dân không tiến hành các biện pháp bảo vệ cây, các tấm mủ tờ và các cốc hứng mủ cao su khỏi mưa.

Nông dân bỏ bê chăm sóc vườn cây, khả năng sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ giảm mạnh là điều khó tránh khỏi, đồng thời có thể dẫn tới việc nhập khẩu cao su tự nhiên tăng trở lại.

Thừa nhận rằng sản lượng cao su tự nhiên giảm trong tháng 5 – 6, các nhà chức trách Hội đồng Cao su cho rằng mưa càng làm tình hình thêm nghiêm trọng khi phần lớn người trồng cao su tự đều từ chối các khuyến nghị bảo vệ cây cao su khỏi mưa do giá cao su tự nhiên hiện ở mức không hấp dẫn.